Regulamin

§ Postanowienia ogólne

 1. Portal internetowy piekni.pl nazywany dalej serwisem jest przeznaczony tylko dla osób powyżej 18 roku życia.
 2. Serwis umożliwia użytkownikom oraz gościom prezentację i przeglądanie znajdujących się na nim anonsów, lecz nie jest stroną ani pośrednikiem.
 3. Zawartość opublikowanych ogłoszeń ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być tratowana, jako oferta handlowa.
 4. Przeglądanie treści znajdujących się w serwisie jest nieodpłatne.

§ Użytkownicy

 1. Goście mogą zarejestrować konto w serwisie i tym samym stworzyć konto użytkownika.
 2. Zarejestrowany użytkownik ma pełen dostęp do zasobów serwisu i funkcji, które są niedostępne dla niezarejestrowanych gości.
 3. Zakres dostępu może zostać w dowolnej chwili zmodyfikowany przez administratora serwisu.
 4. W trakcie zakładania nowego konta nie są zapisywane żadne dane osobowe podlegające kontroli prawnej.
 5. W trakcie rejestracji nowego konta użytkownik zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie podanych danych przez redakcję, administratorów lub twórcę serwisu.
 6. Konto zarejestrowanego użytkownika, który łamie regulamin lub na którym nie jest zrealizowane prawidłowe logowanie /aktywacja może zostać wykasowane bez uprzedzenia.

§ Obowiązki i prawa

 1. Serwis piekni.pl dokłada wszelkich starań, aby zawierać wyłącznie prawdziwe i wiarygodne anonse, ale z racji, że nie jest realne pełne zweryfikowanie poszczególnych danych, nie bierze na siebie odpowiedzialności za ich stan rzeczywisty a także za:
  • zawartość ogłoszeń, komentarzy, oraz różnego rodzaju nieautoryzowanych przez administratorów tekstów opublikowanych przez użytkowników na stronie serwisu.
  • ewentualne zamieszczenie zdjęć lub innych materiałów przez użytkowników serwisu z naruszeniem praw autorskich lub bez uprzedniej zgody ich właścicieli.
  • ograniczenia w funkcjonowaniu, okresowe lub ciągłe wstrzymanie dostępu do serwisu wynikające z problemów od strony technicznej.
 2. Redakcja i administratorzy serwisu zastrzegają sobie prawo do:
  • odmowy opublikowania ogłoszeń, anonsów i różnych innych treści opublikowanych przez zarejestrowanych użytkowników, jeśli zachodzi podejrzenie, że nie są one zgodne z regulaminem, aktualnym prawem lub zasadami współżycia społecznego. Usuwania w/w z identycznych powodów.
  • wstrzymania świadczenia usług, dodawania nowych lub modernizacji ich charakteru lub funkcjonalności.
  • wprowadzenia innych wymogów dla spełnienia warunków skorzystania z danej części zasobów serwisu.
  • Blokady lub trwałego usunięcia kont użytkowników którzy nie przestrzegają postanowień regulaminu serwisu.
 3. Administracja serwisu dołoży wszelkich starań, aby dane wszystkich użytkowników były odpowiednio zabezpieczone, lecz nie daje 100% gwarancji ich ochrony przed usunięciem w wyniku awarii technicznej lub kradzieży.
 4. Zabronione jest:
  • kopiowania części lub całej zawartości serwisu bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela.
  • rozpowszechniania za pomocą serwisu, w dowolnej formie, treści niezgodnych z obowiązującym prawem, obraźliwych, lub w jakikolwiek sposób naruszających zasady współżycia społecznego.
  • jakiegokolwiek innej działalności na szkodę serwisu lub jego użytkowników.
  • używania serwisu do prowadzenia działalności która nie jest zgodna z prawem.
  • umieszczania w ogłoszeniach zdjęć erotycznych ze zwierzętami, osobami nieletnimi.

§ Dodawanie i publikacja ogłoszeń

 1. Serwis umożliwia zamieszczanie anonsów towarzyskich tylko osobom pełnoletnim.
 2. W ogłoszeniu konkretnego użytkownika na zdjęciach może znajdować się tylko jedna osoba, w innym przypadku zachęcamy do modernizacji ogłoszenia, jako duet, para itp.
 3. Do ogłoszeń trzeba dodać, minimum 2 zdjęcia. Ogłoszenia z jednym zdjęciem nie zostaną zaakceptowane.
 4. W ogłoszeniach kobiet fotografie podlegają modernizacji i zakryciu twarzy.
  Wszelkie fotografie kobiet w ogłoszeniach towarzyskich ukazują się zawsze z zamazaną twarzą.
  Publikowanie zdjęć kobiety z widoczną twarzą jest realna tylko po osobistej weryfikacji i podpisaniu oświadczenia, że konkretna osoba znajdująca się na zdjęciach zgadza się na opublikowanie swojego wizerunku w serwisie towarzyskim piekni.pl.
 5. W ogłoszeniach mężczyzn fotografie ukazują się bez jakiejkolwiek modyfikacji czy zakrywania twarzy.
 6. Użytkownik serwisu bierze całą odpowiedzialność za treść, fotografie i wszelkie dane znajdujące się w ogłoszeniu.
  Na osobistą prośbę użytkownika, jego ogłoszenie może być usunięte z serwisu przez administratorów.
 7. Dodając ogłoszenie, użytkownik oświadcza, że:
  • wiadomości zawarte w jego treści są zgodne ze stanem rzeczywistym.
  • dane kontaktowe oraz fotografie dotyczą tylko autora anonsu lub osoby, za której zgodą i w imieniu, której anons jest zamieszczany
  • treść i dane znajdujące się w ogłoszeniu nie naruszają praw osób trzecich.
 8. Zamieszczający ogłoszenie wyraża zgodę na:
  • rozpowszechnienie jego zawartości, zdjęć oraz danych kontaktowych przez publikację w serwisie internetowym piekni.pl
  • wykorzystywanie przez redakcję, administratorów lub twórców serwisu tekstów, zdjęć oraz danych kontaktowych dla celów komercyjnych.
  • zamieszczenie adresu lub logo serwisu na publikowanych zdjęciach w anonsie.
  • modernizację treści lub usunięcie części anonsu przez administratora lub moderatora w celu naprawy lub usunięcia błędów powiązanych z zasadami pisowni i publikacji tekstów w Internecie.
  • skorygowanie treści lub usunięcie części anonsu przez administratora lub moderatora w przypadku gdy stwierdzono naruszenie regulaminu serwisu.
 9. Zabrania się:
  • uzupełniania poszczególnych pól formularza wielkimi literami.
  • dodawania informacji świadomie wprowadzających w błąd.
  • promowania produktów, firm, produktów bez uprzedniej pisemnej zgody administratora.
 10. W przypadku stwierdzenia niezastosowania się do regulaminu serwisu administrator może:
  • Zmodyfikować treść anonsu, tak, aby pozostawała w zgodzie z regulaminem.
  • Odmówić opublikowania ogłoszenia.
  • Usunąć ogłoszenie które narusza regulamin.
  • Zbanować konto oraz numer IP użytkownika w przypadku ponawiających się sytuacji łamania regulaminu.
 11. Sytuacje złamania prawa, podszywania się pod drugą osobę lub działania na szkodę serwisu lub innych osób będą przekazywane organom ścigania, a wpłacone fundusze nie podlegają zwrotowi. Dotyczy to wszelkich anonsów, w których udowodniono rozpowszechnianie zdjęć innej osoby.
 12. Anons po upłynięciu daty ważności/płatności zostaje automatycznie przekazany do archiwum na okres 6 miesięcy po czym treść jest kasowana wraz ze zdjęciami i komentarzami. Ogłoszenie kasowane przez system nie może być przywrócone. Anonse będące w archiwum nie są widoczne na stronach serwisu.
 13. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do odmowy opublikowania ogłoszenia bez podawania przyczyny.
  W takim wypadku koszty poniesione z tytułu publikacji zostaną zwrócone (chyba, że został złamany regulamin - w takiej sytuacji opłaty przepadają na pokrycie działań administracyjnych)
 14. Redakcja serwisu zastrzega sobie prawo do odmowy opublikowania anonsu zgłoszonego w sposób rażąco niedbały: z bardzo ubogą treścią, fałszywymi informacjami lub opatrzonego naprawdę niskiej jakości zdjęciami.

§ Weryfikacja zdjęć

 1. Właściwym sposobem na uwierzytelnienie fotografii lub potwierdzenie autentyczności jest wgranie do albumu zdjęcia weryfikacyjnego.
 2. Zdjęcie weryfikacyjne jest to fotografia, która dobitnie ukazuje, że osoba na zdjęciach wykonała te fotografie do anonsu na piekni.pl.
 3. Akceptujemy tylko zdjęcia weryfikacyjne, które:
  • były wykonane w identycznej bieliźnie i w takim samym miejscu, co pozostałe fotografie z sesji do ogłoszenia.
  • Aby dostać znaczek – fotografia zweryfikowana - zdjęcia niepotwierdzone nie mogą znajdować się ze zdjęciami potwierdzonymi. Takie anonse należy zamieścić, ale już bez znaczka
  • na fotografii weryfikacyjnej musi znajdować się osoba z sesji zdjęciowej która trzyma kartkę papieru ( rozmiaru około A4) na której znajduje się wyraźny, odręczny napis: piekni.pl. Twarz nie musi znajdować się na fotografii o ile wyraźnie widoczna jest sylwetka osoby i że fotografia jest częścią konkretnej sesji.
 4. Fotografie weryfikacyjne będą umieszczone w ogłoszeniach w widocznym miejscu, aby każda osoba przeglądająca konkretny anons momentalnie mogła zobaczyć, że w tym anonsie fotografie są prawdziwe i potwierdzone.
 5. Nie akceptujemy zdjęć weryfikacyjnych które:
  • nie jest fotografią weryfikacyjną taka (z twarzą lub bez twarzy) wykonane w innym miejscu LUB w różnym ubraniu
  • nie jest fotografią weryfikacyjną taka z ręki z kartką papieru z napisem piekni.pl
 6. Fotografie weryfikacyjne na tę chwile nie są konieczne, ale ogłoszeniodawca nie dostanie wtedy znaku, że ogłoszenie jest prawdziwe, a fotografia została zweryfikowana.
 7. W momencie, gdy zaistnieje prawdopodobieństwo, że fotografie są kradzione z Sieci to wymagane jest podesłanie fotografii weryfikacyjnej z konkretnej sesji zdjęciowej. Jeśli ogłoszeniodawca nie może lub nie chce wysłać zdjęcia które spełnia powyższe zasady to konkretne fotografie nie mogą być ukazane w serwisie.

§ Postanowienia końcowe

 1. Właściciel zastrzega sobie opcję wprowadzenia modernizacji w w/w regulaminie.
 2. Korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu w jego obecnym brzmieniu.